Χρεώσεις

CHARGES PER MINUTE GR-01

 

Εθνικά δίκτυα: €0.65 ανά λεπτό

SMS προς εθνικά & διεθνή δίκτυα: €0.19 ανά SMS

MMS προς εθνικά δίκτυα: €0.48 ανά MMS

MMS προς διεθνή δίκτυα: €0.72 ανά MMS

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •