Χρεώσεις

CHARGES PER MINUTE GR-01

 

Εθνικά δίκτυα: €0.65 ανά λεπτό

SMS προς εθνικά & διεθνή δίκτυα: €0.19 ανά SMS

MMS προς εθνικά δίκτυα: €0.48 ανά MMS

MMS προς διεθνή δίκτυα: €0.72 ανά MMS

Rate change notice:

As from 21/08/2017

 • Charge for calls & video calls towards national fixed & mobile lines for out of bundle usage increases from 0,0108 € /sec to 0,0124 € / sec
 • Charge for sms increases from 0,19€ /SMS  to 0,25€ /SMS
 • Charge for “Internet All Day” service, increases from 1,01€ to 1,2€ and instead of 15MB offers 50MB

As from 05/09/2017

The period after which if the subscriber has not performed at least one Recharge is barred (incoming & outgoing calls cannot be performed) decreases from 12 months to 4 months.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •