Μεταβολές σε πακέτα και τιμολογιακές αλλαγές για τους συνδρομητές Καρτοκινητής

Από 7 Νοεμβρίου 2017  τροποποιούνται για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές καρτοκινητής Tazamobile, τα παρακάτω πακέτα:

 • Το πακέτο που προσφέρει 100 λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν, κινητά και σταθερά, και 1GB internet, τροποποιείται σε  300 λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν, κινητά και σταθερά, 2GB internet, 1200 λεπτά προς συνδρομητές Tazamobile και 100 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα. Το κόστος του πακέτου μεταβάλλεται στα  8,50€, η ελάχιστη διάρκεια κλήσης παραμένει 3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση πραγματοποιείται ανά λεπτό.
 • Το πακέτο που προσφέρει 170 λεπτά ομιλίας προς Μπαγκλαντές, κινητά και σταθερά, και 1GB internet, τροποποιείται σε  520 λεπτά ομιλίας προς Μπαγκλαντές, κινητά και σταθερά, 2GB internet, 1200 λεπτά προς συνδρομητές Tazamobile και 100 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα . Το κόστος του πακέτου μεταβάλλεται στα  8,50€, η ελάχιστη διάρκεια κλήσης παραμένει 3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση πραγματοποιείται ανά λεπτό
 • Το πακέτο που προσφέρει 330 λεπτά ομιλίας προς Ινδία, κινητά και σταθερά, και 1GB internet, τροποποιείται σε  480 λεπτά ομιλίας προς Ινδία, κινητά και σταθερά, 2GB internet, 1200 λεπτά προς συνδρομητές Tazamobile και 100 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα. Το κόστος του πακέτου μεταβάλλεται στα  8,50€, η ελάχιστη διάρκεια κλήσης παραμένει 3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση πραγματοποιείται ανά λεπτό .

Η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω πακέτων τροποποιείται  από 30 ήμερες σε 25 ήμερες από την ενεργοποίηση.

Από 7 Νοεμβρίου 2017 το πακέτο που προσφέρει 4GB για internet από το κινητό για 30 ημέρες, τροποποιείται για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές καρτοκινητής Tazamobile, και θα προσφέρει 2GB για internet από το κινητό για 25 ημέρες. Η τιμή παραμένει 4,44€. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν αμετάβλητα.

Από 7 Νοεμβρίου 2017 θα είναι διαθέσιμα για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές καρτοκινητής Tazamobile, τα παρακάτω νέα πακέτα:

 • Πακέτο που προσφέρει 150 λεπτά ομιλίας προς Πακιστάν, κινητά και σταθερά, 1.5GB internet και 600 λεπτά προς συνδρομητές Tazamobile. Το κόστος του πακέτου ανέρχεται στα  5,30€
 • Πακέτο που προσφέρει 260 λεπτά ομιλίας προς Μπανγκλαντές, κινητά και σταθερά, 1.5GB internet και 600 λεπτά προς συνδρομητές Tazamobile. Το κόστος του πακέτου ανέρχεται στα  5,30€
 • Πακέτο που προσφέρει 240 λεπτά ομιλίας προς Ινδία, κινητά και σταθερά, 1.5GB internet και 600 λεπτά προς συνδρομητές Tazamobile. Το κόστος του πακέτου ανέρχεται στα  5,30€

Η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω πακέτων είναι 25 ήμερες από την ενεργοποίηση. Για τα παραπάνω νέα πακέτα η ελάχιστη διάρκεια κλήσης διαμορφώνεται στα 3 λεπτά και έπειτα η χρέωση γίνεται ανά λεπτό.

Από 7 Νοεμβρίου 2017 το πακέτο που προσφέρει 8GB για internet από το κινητό για 30 ημέρες, τροποποιείται για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές καρτοκινητής Vodafone International και Tazamobile, και θα προσφέρει 5GB για internet από το κινητό για 25 ημέρες με τιμή 8,50€. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν αμετάβλητα.

Επιπρόσθετα από 15 Νοεμβρίου 2017 σε όλες τις ανανεώσεις χρόνου ομιλίας, για όλα τα πακέτα Καρτοκινητής και Καρτοπρογράμματος, και ανεξαρτήτου αξίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας, εφαρμόζεται τέλος υπηρεσίας ανανέωσης 0,30€ ανά κάρτα ανανέωσης, το οποίο θα παρακρατείται αυτόματα με την ενεργοποίηση κάθε κάρτας.

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%  και φόρο κινητής τηλεφωνίας 12%.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, έχουν το δικαίωμα να διακόψουν αζημίως τη σύνδεσή τους εντός ενός μηνός από την παρούσα ενημέρωση.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •